ŽIVÉ PLOTY

ŽIVÉ PLOTY

 

Živé ploty z ihličnatých drevín

   Živé ploty z ihličnanov sú v trvalej a veľkej obľube značnej časti majiteľov záhrad a pozemkov. Za ich najväčšiu výhodu sa považuje celoročný efekt. Atraktívny vzhľad ihličnanov i v zimnom období často rozhoduje práve o uprednostnení týchto rastlín pred listnatými drevinami.

   My sa už dlhodobo orientujeme na pestovanie smreka pichľavého (Picea pungens). Tento je pre svoj drsný vzhľad a mimoriadnu "pichľavosť" veľmi vhodný do exteriéru, do voľného priestoru. Takýto živý plot je po niekoľkých rokoch doslova nepreniknuteľný. Nepestujeme ale žiadne tvarové či farebné kultivary a odrody, nakoľko tieto sú citlivé na stanovištné podmienky - pôda, živiny, optimálne vlahové podmienky. Pestujeme (z osiva) sadenice v pomerne tvrdých podmienkach lesnej škôlky (nie na poľnohospodárskej pôde s nadbytkom živín) v relatívne chudobnej pôde, bez závlahy, bez hnojenia. Tým dosahujeme mimoriadnu odolnosť a životaschopnosť našich stromčekov. Okrem toho ich vieme vyzdvihnúť len 1-2 dni pred odberom, takže ich ujatosť (nestihnú preschnúť) je na úrovni 100%.