Naša firma sídli v Liptovskom Hrádku. Hlavná činnosť spočíva v pestovaní:

a) semenáčikov (cca 10-15 cm) a sadeníc (cca 25-30 cm) lesných drevín, a to výhradne smrek (Picea abies) a jedľa (Abies alba) pre 5. lesný vegetačný stupeň. Dodávame ich voľnokorenné. Využívajú sa na zalesňovanie na lesných pozemkoch. K uvedenému materiálu Vám poskytneme Sprievodný list lesného reprodukčného materiálu, príp. Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

 

 

 

 

b) odrastkov (50 - 100 cm) dreviny smrek obyčajný. Dodávame ich buď voľnokorenné, alebo s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov nižšej kvality, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

 

c) sadeníc (cca 25-30 cm) smreka pichľavého (Picea pungens). Dodávame ich voľnokorenné, resp. v kvetináčoch. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

d) odrastkov (80 - 120 cm) smreka pichľavého (Picea pungens). Dodávame ich s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov.  K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)