Naša firma sídli v Liptovskom Hrádku. Hlavná činnosť spočíva v pestovaní:

 

a) sadeníc (cca 25-30 cm) smreka pichľavého (Picea pungens).

 Dodávame ich voľnokorenné, resp. v kvetináčoch. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

b) odrastkov (80 - 120 cm) smreka pichľavého (Picea pungens)

Dodávame ich s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov.  K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

 

c) odrastkov (50 - 100 cm) dreviny smrek obyčajný. Dodávame ich buď voľnokorenné, alebo s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov nižšej kvality, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)