a) sadenice (cca 25-30 cm) smreka pichľavého (Picea pungens).

 Dodávame ich voľnokorenné, resp. v kvetináčoch. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

b) odrastky (cca 80- 120 cm) smreka pichľavého (Picea pungens).

Dodávame ich s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov.  K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)

c) odrastky (50 - 100 cm) smreka obyčajného (Picea abies).

 Dodávame ich buď voľnokorenné, alebo s koreňovým balom. Používajú sa na založenie živých plotov nižšej kvality, resp. na pestovanie vianočných stromčekov. K uvedenému materiálu Vám poskytneme  Záznam o vykonanej fytokontrole (ÚKSUP)