smrek obyčajný 5 ročný min.30 cm

smrek obyčajný 5 ročný min.30 cm