smrek pichľavý znáša veľmi dobre tvarovanie (vylamovanie, strihanie)

smrek pichľavý znáša veľmi dobre tvarovanie (vylamovanie, strihanie)