smreky obyčajné pripravené na výsadbu živého plota

smreky obyčajné pripravené na výsadbu živého plota