smreky pichľavé 80-100 cm vyzdvihnuté s koreňovým balom pripravené na expedíciu

smreky pichľavé 80-100 cm vyzdvihnuté s koreňovým balom pripravené na expedíciu