Pripravujeme jarný predaj sadeníc a stromov. 

Pozrite si prosím pozorne našu ponuku a cenník JAR 2020

 

 
                         

 

Naša firma sídli v Liptovskom Mikuláši. Hlavná činnosť spočíva v pestovaní:

 

a) sadeníc okrasných drevín, a to výhradne smrek pichľavý (Picea pungens). Používajú sa na založenie živých plotov, resp. na pestovanie vianočných stromčekov.

 

b) odrastkov lesných drevín smrek a jedľa. Používajú sa na založenie živých plotov nižšej kvality, resp. na pestovanie vianočných stromčekov.

 

c) semenáčikov a sadeníc lesných drevín. Využívajú sa na zalesňovanie na lesných pozemkoch.

 

 

 

 

PONUKA - CENNÍK

Ponuka sadbového materiálu - jar 2020

18.07.2018 17:32
cenník jar 2020.pdf (357179)

Produkty

ŽIVÉ PLOTY

Živé ploty z ihličnatých drevín    Živé ploty z ihličnanov sú v trvalej a veľkej obľube značnej časti majiteľov záhrad a pozemkov. Za ich najväčšiu výhodu sa považuje celoročný efekt. Atraktívny vzhľad ihličnanov i v zimnom období často rozhoduje práve o uprednostnení týchto rastlín pred...